O klubu

Klub Volejbal Ústí nad Labem, z.s. je mezi sportovními kluby v Ústí nad Labem nováčkem. Své základy má hluboko v historii ústeckého volejbalu a svou činností navazuje na úspěšné volejbalové kluby Rudou hvězdu Ústí nad Labem a SKP Sever Ústí nad Labem.

Klub byl založen 28. 12. 2016 zápisem do spolkového rejstříku a svou činnost oficiálně zahájil 1. 7. 2017, kdy se po vzájemné dohodě oddíl volejbalu odloučil od klubu SKP Sever Ústí nad Labem. Stal se výhradně dívčí záležitostí se zaměřením na mládežnický volejbal.

Jaké máme cíle? Cílem všech nás je stát se zdravým moderním fungujícím klubem, který přivede ženský vrcholový volejbal zpět do krajského města.  Volejbal je moderním dynamickým sportem, je to kolektivní hra, která dokáže rozvíjet nejen herní a pohybové dovednosti, ale týmového ducha a osobnost hráčky. Zároveň poskytuje velké množství zábavy, zdravých emocí a smysluplné využití volného času pro děti a mládež. Chceme vytvořit dětem podmínky a přátelské prostředí, v kterém mohou růst a dosáhnout  sportovních úspěchů

Výsledkem mohou být a my doufáme, že budou, umístění na předních příčkách nejen v kraji, ale i na republikové úrovni.

Do nové sezony klub vstupuje se stále rostoucí členskou základnou, která aktuálně čítá 150 hráček a 12 kvalifikovaných trenérů. V současné době v klubu trénují děti a mládež od šesti do osmnácti let v kategoriích přípravka mladší a starší, mladší žákyně, starší žákyně, kadetky a juniorky

Zázemí klubu již druhým rokem poskytuje Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem, kde od pondělí do pátku probíhají v odpoledních až večerních hodinách tréninkové jednotky všech věkových kategorií. Bližší informace naleznete v sekci Tréninky.

Přijďte mezi nás si dobře zasportovat, získat nové přátele a třeba možnost se dobře bavit sportovními výkony.