O klubu

Klub Volejbal Ústí nad Labem, z.s. je mezi sportovními kluby v Ústí nad Labem nováčkem. Své základy má hluboko v historii ústeckého volejbalu a svou činností navazuje na úspěšné volejbalové kluby Rudou hvězdu Ústí nad Labem a SKP Sever Ústí nad Labem.

Klub byl založen 28. 12. 2016 zápisem do spolkového rejstříku a svou činnost oficiálně zahájil 1. 7. 2017, kdy se po vzájemné dohodě oddíl volejbalu odloučil od klubu SKP Sever Ústí nad Labem. Stal se výhradně dívčí záležitostí se zaměřením na mládežnický volejbal.

Jaké máme cíle? Cílem všech nás je být zdravým fungujícím klubem, který přivede ženský vrcholový volejbal zpět do krajského města.  Tento moderní dynamický sport, kolektivní hra, rozvíjí herní a pohybové dovednosti, ale i týmového ducha a osobnost hráček. Zároveň poskytuje velké množství zábavy, zdravých emocí a smysluplné využití volného času pro děti a mládež. Tvoříme dětem podmínky a přátelské prostředí, ve kterém mohou osobnostně růst a dosahovat  sportovních úspěchů

Výsledkem mohou být a my doufáme, že budou, umístění na předních příčkách nejen v kraji, ale i na republikové úrovni. Zároveň i "běžné" fanynky našeho sportu, které si s radostí zahrají. 

Stále rostoucí členská základna a sportovní úspěchy dokazují, že nadšení a práce pod vedením kvalifikovaných trenérů jde vstříc společným cílům. V současné době v klubu trénují děti a mládež od šesti do osmnácti let v kategoriích Přípravka mladší a starší, Mladší žákyně, Žákyně, Starší žákyně, Kadetky a juniorky

Zázemí klubu již druhým rokem poskytuje Gymnázium a Střední odborná škola dr. Václava Šmejkala v Ústí nad Labem. Od pondělí do pátku probíhají v odpoledních až večerních hodinách tréninky všech kategorií. Bližší informace naleznete v sekci Tréninky.

Přijďte mezi nás zasportovat si, získat nové přátele a možnost se dobře bavit sportovními výkony.


Ing. Gabriela Volfová 3960.png                                               
Předsedkyně klubu, č
lenka Výkonného výboru, asistentka u Mladších žákyň
Věk:     45 let 
Trenérská kvalifikace:     3.třída
Hráčské zkušenosti:
od 10-ti let získávání volejbalových zkušeností, dovedností, návyků, ale především zážitků v super partě a pod skvělými lidmi a volejbalovými nadšenci v klubu Stadion KDPM Ústí nad Labem,
v 15-ti letech přestup do SKP SEVER Ústí nad Labem extraliga kadetek,
od 17-ti let - extraliga ženy SKP SEVER Ústí nad Labem,
od 22-ti let 2.liga ženy v klubech - SKP SEVER Ústí nad Labem, Spartak Ústí nad Labem a později Slovan Chabařovice.
V roce 2015 konec klubové hráčské kariéry ve 2. lize,  především ze zdravotních důvodů.
Od roku 2008 členka reprezentace Policie České republiky s pravidelnou účastí na policejních mistrovstvích Evropy - 3.místo ME 2009, 1. místo ME 2013, 3. místo ME 2016
Začátek trenérské kariery:     1994 už tehdy po boku svého budoucího manžela J
Konec trenérské kariéry:     Neplánuji. Opravdu mě to naplňuje a neskutečně baví a dokud to tak bude, nemám důvod ho plánovat.
Kluby kde jsem trénovala:
SKP Albia Ústí nad Labem asistent - mladší žákyně
Spartak Ústí nad Labem hrající asistent - ženy 2.liga Volejbal Ústí nad Labem, z.s asistent - mladší žákyně, starší žákyně
Trenérská motivace:     Pobláznit další generaci dětí do volejbalu tak, aby se jím chtěli bavit celý život stejně, jako se to poštěstilo mně.
Cíle:     Dělat to co děláme naplno a tak, aby to naplňovalo nás i ty, pro které to děláme, protože pak už to půjde skoro samo J. 

3959.jpg Miloš Volf                                                
Šéftrenér, hlavní trenér Mladších žákyň
Věk:     
47 let
Trenérská kvalifikace:     2. třída
Začátek trenérské kariery:     1991
Konec kariéry:     Dokud mě to bude bavit, nemám důvod ho plánovat.
Kluby kde jsem trénoval:   
SKP Sever Ústí nad Labem
SKP Albia Ústí nad Labem
Volejbal Ústí nad Labem,  z.s.
Trenérské úspěchy:   
Postup z krajského přeboru do 2.ligy (ženy)
Postup na MČR mladších, starších žákyň
Účast v extralize (kadetky)
Účast v 1. lize (juniorky)
Koho jsem trénoval:   Nerad bych na někoho zapomněl. Určitě řada hráček, které dokázaly hrát pěkný volejbal na vysoké úrovni a mají rády volejbal. Doufám, že to nejlepší mě ještě čeká.
Lektorská a publikační činnost:   V rámci klubu odborné vedení méně zkušených kolegů v průběhu celé trenérské kariéry.
Trenérská motivace:    Zlepšit úroveň mládežnického volejbalu v Ústeckém kraji. Přiblížit volejbal a radost z kolektivního sportování co největšímu počtu dětí.
Cíle:   Hrát volejbal, který se líbí divákům a nebude je nudit a hrát ho tak, aby to bavilo i hráčky.

3963.jpg Ing. Daniela Míková
Členka Výkonného výboru, hlavní trenér družstva Kadetek a juniorek, asistent u družstva Přípravka
Věk:  48 let
Trenérská licence:      3. třída
Vzdělání:     
1984 1988 Gymnázium Ústí nad Labem
1988 1992 VŠE Praha, obor automatizované systémy řízení 
Zaměstnání:      od 1992 manažer ve Všeobecné zdravotní pojišťovně
Trenérské zkušenosti:
2016/2017  SKP Sever Ústí nad Labem Krajský přebor kadetek, 2017/2018 Volejbal Ústí nad Labem, z.s - Krajský přebor kadetek a juniorek 
Hráčské zkušenosti:     Pocházím z volejbalové rodiny, s volejbalem jsem začínala v osmi letech u trenérské legendy Vaška Hajného v TJ Armaturka. 1982 - 1988 Rudá Hvězda Ústí nad Labem přebory žákyň a extraliga kadetek.
Největším úspěchem byl rok 1985 pod vedením trenéra Marečka:   3. místo v Přeboru ČSR starších žákyň v Náchodě a 2. místo v Přeboru ČSSR starších žákyň v Teplicích (cena nejužitečnější hráčka mistrovství).                                                                              
1988 - 1991 TJ Start Praha 1. liga žen                                                                 
1992 -  1993 SKP Sever Ústí nad Labem extraliga žen                                                                              
1998 -  2016 Slovan Chabařovice B/AVL
Motto do další práce:     Pokora, dovednosti a 100% práce v  tréninku = úspěch
Cíle:     Učit a hrát volejbal, který se bude líbit hráčkám, trenérům, fanouškům a všem příznivcům tohoto nádherného sportu.

3962.jpg Jana Mošničková
Členka Výkonného výboru, hlavní trenér Přípravky, trenér Žákyň                                                                                                                       
Věk:     
39 let
Trenérská licence:     3.třída
Hráčské zkušenosti:     od 9-ti let hraní volejbalu na Rudé Hvězdě Ústí nad Labem, poté - po přejmenování na SKP SEVER Ústí nad Labem, pod skvělými trenéry Jaroslavem Duškem, Stanislavem Tesárkem, Vlastimilem Žůrkem, v 17-ti letech přestup do Uhlozbytu C mezi ženy, které se volejbalem bavily
Začátek trenérské kariery:     2015 jako výpomoc u přípravky u SKP SEVER Ústí nad Labem, postupně přechod na asistenta a trenéra přípravky
Konec trenérské kariéry:     Neplánuji. S dětmi mě to baví a naplňuje.
Kluby kde jsem trénovala:     
SKP SEVER Ústí nad Labem asistent - přípravka
Volejbal Ústí nad Labem, z.s asistent přípravka, trenér
Trenérská motivace:     Vést děti ke sportu, hýbat se, chytit balon, odbít balon, hrát volejbal
Cíle:     Motivovat děti ke sportu, k pohybu, bavit se sportem 

3961.jpg Leoš Chalupa
Věk:     
52 let
Trenér Leoš Chalupa, který řadu let působil u reprezentačních družstev, aktuálně pomáhá v našem klubu jako metodický poradce trenérům všech našich věkových kategorií.
Leoši, jak dlouho se věnuješ trenérskému řemeslu a kde si s trénováním začínal? Začal jsem hned po vojně v roce 1986 v klubu TJ Nový Jičín, kde v tuto dobu byl silný klub pod vedením Mgr. Oldy Valenty a Marcely Gáliové. Bylo nás 6 kluků ve stejném věkovém složení, které tento sport bavil a hecovali jsme se, kdo to dotáhne do nároďáku. Klub byl zaměřen na dívčí složky přípravky, žákyně, kadetky, juniorky a ženy. V tomto klubu jsem si pod supr vedením prošel skoro všemi kategoriemi, se kterými jsme se umísťovali na předních místech v kraji, potažmo v republice. Tehdy byla velmi dobrá doba, děti i rodiče měli velký zájem, v základních školách se TV dělala všeobecně a děti měly široký záběr.  Nebyly počítače a na prvém místě pro většinu byl pohyb.  Já osobně jsem dělal v mládí více sportů, skákal jsem do výšky okolo 2 metrů, hrál jsem basket v místním klubu (osobní obrana), taky jsem pomáhal v TSM v plavání. Prošel jsem si jak individuálními, tak i kolektivními sporty a každý má své specifika. Po několika sportovních úrazech mě táta přivedl k volejbalu, sám byl ve vysokých okresních, krajských funkcích, pískal I. volejbalovou  ligu. Mě volejbal chytil a zejména proto, že je to kolektivní nekontaktní sport.
V jakých klubech jsi trénoval, jaké kategorie hráček?  Roky už si přesně nepamatuji, ale začínal jsem v letech 1986-89 v TJ Nový Jičín, kde jsem trénoval přípravku, žákyně a pomáhal jsem i u družstva žen.
                V r. 1989 jsem přešel do klubu TJ MEZ Frenštát pod Radhoštěm, kde jsem vedl 1. ligu žen a přišly i moje první výjezdy do zahraničí -  Itálie, Holandsko,... .To byla fantastická doba a můj profesní růst poskočil. Zde jsem pomáhal i s mládežnickými družstvy - vše při práci tak jako většina sportovců.V r. 1993 jsem dostal nabídku do kubu SKP Sever Ústí nad Labem, kde byli pánové  I. Nosek, Píst, J. Černý, M. Vrbíček, Mareček, J. Veselý, M. Šín, Z. Vlk ... a spousta dalších odborníků v tomto sportu. Šéfem haly byl tehdy Jirka Šedivý, který nám zprostředkovával super zázemí, abychom mohli dělat náš sport co nejlíp. V tomto roce jsem začal profesionálně trénovat jako vedoucí mládežnických složek SKP a trenér od juniorek až po přípravku. Taky jsme spustili třídy se zaměřením na sport na 28. ZŠ a asi do roku 1998, kdy jsem byl v klubu, to byly medailové žně v rámci republiky. Ale nebyla to jen má práce, ale práce celého kolektivu, který pracoval pro volejbal SKP, trenéři M. Apoleník, J. Dušek, R. Ramisch, S. Tesárek, M. Volf, V. Žůrek ml., V. Žůrek st., včetně rodičů.  S podepsáním smlouvy v SKP jsem se stal v r. 1993 na dva roky asistentem Juniorské reprezentace s Láďou Pechem, Gustavem Tobolkou. To byla pro mě výzva,  ale hlavně velká volejbalová škola, přišlo  první ME, MS.Po skončeném působení jako asistent jsem vyhrál konkurz a šup byl jsem I. trenérem reprezentace kadetek a juniorek, kde jsem působil až do r.2013.V r. 1999 jsem trénoval v Tatranu Střešovice 1.ligu žen  a přípravku.
V r. 2000-2003 jsem působil v TJ NH Ostrava, kde jsem vedl extraligu  žen a přípravku.
V r. 2003-2007 jsem byl šéftrenér oddílu mládeže Slavie Praha, kde jsme získali několik republikových medaili. V tomto klubu jsem hodně spolupracoval se současným trenérem reprezentace žen Zdeňkem Pommerem.
V r. 2007 jsem trénoval extraligu žen v TU Liberec.
V r. 2013 jsem ukončil účinkování u reprezentace.
Jaké jsou tvoje největší úspěchy z dob trénování?  Úspěchy?  Bylo jich hodně,  mistři Evropy v r. 2000,  5. místo na MS v Polsku, řada medailí na Mistrovství ČR. Největší úspěch ale je,  že jsme s trenéry přitáhli stovky dětí ke sportování ....... a třešničkou byly medaile :-).
Co bys doporučil dnešním trenérům mládeže a samotným dětem?  Trenérům mládeže doporučuji pevné nervy, vidět výsledky své práce v budoucnosti hráček, nic neuspěchat, stavět dobré základy hráček co se týče techniky a postoji ke sportu. A dětem přeji zdraví a co nejlepší a nejzodpovědnější trenéry od přípravky. Trenéři mládeže by se neměli za každou cenu honit za výsledkem, ale ať jejich svěřenci i v 50 zajdou na kurt, třešnička pro trenéry je vidět svou svěřenkyni  jak hraje v televizi za reprezentaci a u toho je česká hymna.....
Co si myslíš, že dnešnímu mládežnickému volejbalu chybí?  Co chybí volejbalu? Lepší základy pohybu dětí ze základních škol, více času a podpory některých rodičů. Dnešní uspěchaná doba tomu moc nenahrává, mladé hráčky by se měly chodit dívat na extraligová utkání, učit se, prožívat tu pravou volejbalovou atmosféru.
Jak se ti líbí náš nově vytvořený klub Volejbal Ústí nad Labem?  Volejbal Ústí klub - padl jsem na" zadek, když jsem viděl tolik dětí v klubu. Asi už jsem viděl všechny družstva a Páni trenéři klobouk dolu, už jen peníze od sponzorů, ke každému družstvu ještě jednoho trenéra a pak budou výsledky. Máte to slušně nastartované, makejte v kolektivu.

3964.jpg Tomáš Vágner
Věk:     
48 let
Člen Revizní skupiny, asistent u Kadetek a Juniorek, Starších žákyň
Trenérská licence:     Trenér mládeže
Sportovní minulost:
Od 6 do 27 let jsem aktivně žil ve světě fotbalu.
Jako hráč postupně za týmy - Český lev Tonaso Neštěmice, Mojžíř, Setuza, Slavoj Krásné Březno.
Od roku 2000 jako rozhodčí okresních soutěží.

V roce 2013 jsem objevil volejbal - nejdříve jako divák, postupně se z diváka a podavače míčů stal asistent trenéras kvalifikací Trenér mládeže. 

3965.jpg Jana Muchová
Věk:     52 let
Vedoucí skupiny Žákyně
Sportovní minulost:     
1979 - 1985 jezdectví TJ Jiskra Troja Praha, drezúrní ježdění
1985 - 2012 aktivní kynologie, služební výcvik a chov     
2012 - 2014 BeachClub Strahov Praha, asistentka, sportovní projekty
2014 - 2016 Beach Aréna Ústí, provoz, sportovní projekty
od 2016 Volejbal Ústí 
Plány:     Dodávat sebevědomí a podporovat růst - každý za to stojí. 
Trenérská motivace:     Přispět svým podílem a přivést k dobrému sportu více dětí. 
Cíle:     Bavit se životem i s jeho stinnými stránkami. Dávat radost ze hry a kamarádského prostředí všem těm, kteří o to a za to stojí.